ŻYWY RÓŻANIEC

Intencja dla róż różańcowych na październik: modlimy się o za dzieci i młodzież, które rozpoczęły przygotowania do sakramentów: I Komunii św. i Bierzmowania.

Żywy Różaniec - co to takiego?
Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".
Każda "Żywa Róża" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje jej powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice. Przy dokonywaniu zmian uważamy, żeby co miesiąc każdy uczestnik tej modlitwy miał do rozważenia kolejna tajemnicę. Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc. Takie zasady obowiązują przy organizowaniu "Żywych Róż" na całym świecie.
Trzeba jednak pamiętać, że przynależność do "Żywej Róży" wymaga codziennego odmówienia powierzonej tajemnicy, a więc systematyczności i poczucia obowiązku w duchu odpowiedzialności za wspólnotę. W momencie kiedy zbierze się dostateczna liczba osób odbędzie się pierwsze spotkanie, na którym poszczególnym członkom Róży zostaną powierzone tajemnice. Wspólnota ustali również intencję modlitwy w danym miesiącu. Pamiętajmy, że odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki - całe nasze - życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna - Jezusa. Ilekroć Maryja chciała przekazać światu swoje orędzie, zjawiała się wybranym ludziom (najczęściej dzieciom) z różańcem w ręku i usilnie zachęcała do jego odmawiania. Tak było w Lourdes w roku 1858, tak też było w Fatimie w roku 1917. Z tego wynika, że modlitwa różańcowa jest dla Maryi szczególnie miła, a dla człowieka bardzo skuteczna. Wyrosła ona z Ewangelii i jest jej streszczeniem.

Osoby chętne do uczestniczenia w takiej wspólnocie proszone są o przedstawienie swojej kandydatury drogą elektroniczną na adres parafii:
czulow@katowice.opoka.org.pl
osobiście w zakrystii lub
w kancelarii parafialnej.


SZCZĘŚĆ BOŻE
parafianin JACEK
powrót