KATOLICKIE STOWARZYSZENIE MŁODZIEŻY

W naszej parafii działa grupa młodzieży w różnym wieku od gimnazjalistów po studentów i młodzież pracującą. Powołaliśmy do życia Koło parafialne KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻY. Stąd bierzemy aktywny udział nie tylko w życiu parafii lecz także w życiu naszego miasta. Struktura formalna stowarzyszenia daje nam ku temu możliwości.

Spotykamy się zawsze w piątki po wieczornej Mszy Św., czyli ok. godziny 18:45. Wyjątkiem jest pierwszy piątek miesiąca, kiedy to uczestniczymy w Młodzieżowej Mszy Świętej. W drugie piątki miesiąca gromadzi nas Modlitwa Ekumeniczna w duchu wspólnoty Taize. Specyfiką tej modlitwy jest jej niepowtarzalny duchowy nastrój wytworzony przez kontemplację licznych ikon i świec jak również przez głosowo wykonywane śpiewy kanonów i refleksję nad Bożym Słowem.

Przedmiotem naszych spotkań jest również dzielenie się nowymi pomysłami, co do współtworzenia naszej parafii i jej ożywiania. Dokonujemy podziału pracy na kolejne dni. Każdy ma możliwość zaistnienia w grupie. Co jest jednak najważniejsze, nie jesteśmy zamknięci - każdy młody człowiek może współtworzyć naszą grupę tym samym zarówno siebie jak i innych przybliżać do Boga!

10 zasad KSM


1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.
2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.
3. Kształć swój umysł, wolę, serce.
4. Szanuj swoją godność, bądź prawy i czysty.
5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.
6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.
7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.
8. Dbaj o zdrowie i sprawność fizyczną.
9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.
10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY NASZYMI SPOTKANIAMI TO GORĄCO CIĘ ZAPRASZAMY W KAŻDY PIĄTEK MIESIĄCA PO WIECZORNEJ MSZY ŚWIĘTEJ

Zapraszamy na stronę KSM naszej parafii:
http://www.ksmczulow.boo.pl

Filmy ukazujące działalność czułowskiego KSM:
Ferie dla dzieci 2013r.
Taniec dla Jana Pawła II w parku chorzowskim 2013 r.

Obszerniejsze informacje znajdziesz:
http://www.katowice.ksm.org.pl


Opiekun grupy młodzieżowej:
ks. Krzysztof Anczok

powrót