KANCELARIA

Kancelaria Parafialna czynna:

w poniedziałki i piątki w godz. 16.00 - 18.00
w środy w godz. 17.00 - 19.00
w czwartki w godz. 8.00 - 10.00

Sakrament Chrztu Św.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOSTARCZYĆ ZGŁASZAJĄC CHRZEST DZIECKA ?
1. akt urodzenia dziecka z USC,
2. dokument tożsamości jednego z rodziców,
3. dane osobowe rodziców chrzestnych (adres, data urodzenia, data ślubu kościelnego).
4. zaświadczenie, że wybrani chrzestni mogą pełnić tę rolę

Rodzice chrzestni. Ich zadaniem jest przedstawić dziecko do chrztu, a także pomagać i troszczyć się o katolickie wychowanie dziecka chrzestnym może być ten kto:
1. jest wyznaczony przez rodziców dziecka,
2. ukończył 16 lat,
3. jest katolikiem, bierzmowanym, przyjął Pierwszą Komunię Świętą i żyje zgodnie z wiarą,
4. jest wolny od kary kościelnej ( może przyjmować Komunię Świętą).
Przyjmujący chrzest może mieć dwóch lub jednego chrzestnego. Sakrament chrztu świętego przyjmuje się w swojej parafii.

Msza św. z udzielaniem Sakramentu Chrztu Świętego - ostatnia sobota miesiąca, godzina 15.30
Nauka przed Chrztem Świętym dla rodziców i chrzestnych odbywa się dzień wcześniej - piątek o godz. 19 w kościele.

Rocznica Chrztu Św.

Przypada na ostatnią sobotę miesiąca o godz. 15.30
Nauki dla rodziców i chrzestnych odbywają się w ostatni piątek miesiąca o godz. 19 (dzień przed roczkiem) w kościele.

Ślub

Do spisania protokołu przedślubnego przyszli nowożeńcy przynoszą:
- świadectwa Chrztu Św. z aktualną datą
- świadectwa Bierzmowania
- świadectwa ukończenia katechizacji
- zaświadczenie z USC (jeżeli ślub konkordatowy)
- akt ślubu (po ślubie cywilnym)
Przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa, narzeczeni zobowiązani są do zgłoszenia się w kancelarii parafialnej z w/w dokumentami.

Przyszli nowożeńcy udają się również na:
- nauki przedślubne (nauki, które odbywają się w parafii Krzyża Św. w miesiącach: luty, maj, wrzesień, listopad)
- dzień skupienia dla narzeczonych (druga niedziela każdego m-ca o godz. 14.30 w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej przy Św. Krzysztofie)
- poradnia życia rodzinnego (II i IV środa m-ca o godz. 19.00 w naszej parafii)

Pogrzeb

WYMAGANE DOKUMENTY W CELU POCHÓWKU CIAŁA:
1. Świadectwo zgonu z USC
2. Lekarska „Karta zgonu”
3. Świadectwo przystąpienia do spowiedzi i Komunii Świętej.
4. Namaszczenie chorych.

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania może przyjąć człowiek ochrzczony, który przystępuje do Stołu Pańskiego, ma odpowiedni wiek (około 16 lat), został do sakramentu odpowiednio przygotowany i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary.

WYMAGANE DOKUMENTU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
1. Świadectwo Chrztu Świętego,
2. Świadectwo przyjęcia Komunii Świętej,
3. Zamieszkanie na terenie Parafii.

ŚWIADEK BIERZMOWANIA winien spełniać wymagania stawiane rodzicom chrzestnym (patrz sakrament chrztu).