KRĄG BIBLIJNY

Czy słowa: wybaczenie, miłość, pokój, życzliwość, pojednanie funkcjonują w naszym codziennym życiu czy też przypominamy sobie o nich dopiero gdy umiera ktoś bliski (by po tygodniu, dwóch znowu zapomnieć!)? Jeśli pragniemy rzeczywistych zmian w naszym życiu musimy poważnie traktować Pismo Święte. Grupa osób z naszej parafii (i nie tylko), która wzięła to sobie do serca założyła Krąg Biblijny z początkiem 2006 roku. Na spotkaniach Kręgu, pod opieką ks. dra Witolda Kani, staramy się stworzyć miłą atmosferę sprzyjającą poznawaniu Słowa Bożego ale też wzajemnemu zachęceniu w kroczeniu drogą wiary, w świecie w którym nie jest to łatwe i nieraz wymaga duchowego wsparcia. Próbujemy znaleźć odpowiedzi na aktualne i gnębiące nas pytania w oparciu o rozważanie Bibli i zastosowanie jej w codziennym życiu, bez czego nie ma rzeczywistej odnowy duchowej. Jeśli myślisz podobnie, lub po prostu chcesz spotkać życzliwych, otwartych ludzi - czuj się serdecznie zaproszony! "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi..."

Rozmowa Gościa Niedzielnego (z 11 lutego 2007) z bp. Kazimierzem Nyczem (fragmenty):
Jeśli Dobra Nowina ma być zaniesiona do całego współczesnego świata, to może być zaniesiona głównie przez katolików świeckich. Natomiast księża mają ich do tego apostolstwa przygotować - tak by byli zdolni świadczyć o Chrystusie w miejscu pracy, w mediach, w biznesie, w życiu rodziny. Drogą do tego przygotowania są wszelkie grupy modlitewne, apostolskie i biblijne w parafii. Gdyby każdy ksiądz uformował kilkunastu czy kilkudziesięciu katolików świeckich, którzy będą potem dawać świadectwo w życiu rodzinnym i zawodowym, to byłaby to półmilionowa rzesza ludzi!!! [...].

...Zacznijmy od siebie...